What should we pray for?

The book of Acts in the Bible gives us insight into the early days of the church of Jesus. In Acts 4 we learn how Peter and John were arrested by the same leaders of the people who killed Jesus. Their lives had been severely under threat because they preached the gospel of Jesus. One can only think how scared they must have been. After their release, the church prayed for them (Acts 4:23-31). It was such a powerful prayer that “After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.

Interesting that the church did not pray for better times, for new political leaders, for economic prosperity or anything connected with their own comfort or well-being. They prayed “Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus.

The church prayed for the courage to preach the Word and for wonders and signs and healing through the name of Jesus. The purpose of the prayer was to make Jesus known to all, despite their lousy and life-threatening circumstances.

Click HERE for an insightful article by Rev John Piper about what we should pray for.

Een Miljoen manne biddag? – Hou tog op om klein te dink

Weet jy hoe groot is die heelal?  Weet jy hoe groot is God?  Het jy enige idee hoe ver die ooste van die weste af sit in God se skepping?  Geen mens weet regtig nie.  Maar dit is nogal asembenewend om daaraan te dink.  Volgens Dr Luke Davies van die Science Network is die heelal op die mees konserwatiewe skatting sowat 46 biljoen ligjare groot (1 ligjaar = 9.5 triljoen kilometer).  Ons praat dus van 46 biljoen maal 9.5 triljoen kilometer en die heelal word elke sekonde nog groter.  (Jy kan HIER meer lees oor die grootte van die heelal).  Die menslike brein is nie in staat om daardie afstand te visualiseer nie.  Maar die punt wat ek wil maak is dit: GOD IS BAIE GROTER AS SY SKEPPING.  Ons kan nie eers die grootte van die skepping mooi verstaan nie, hoe kan ons regtig verstaan hoe groot en magtig God is?  Besef ons hoe klein en nietig ons elkeen voor Hom is?

Hoe kan ons regtig verstaan hoe groot en magtig God is?  Besef ons hoe klein en nietig ons elkeen voor Hom is?

Hoe GROOT moet ons dan nou dink as ons beplan om God se aandag te kry?  Ons weet reeds uit die Bybel dat God ons elkeen individueel uitnooi, inteendeel, ons opdrag gee om tot Hom te bid.  Dit is hoe ons sy aandag kry.  Jesus self het gedurig gebid.  Vir ‘n gelowige is gedurige gebed deel van ons geloofslewe.  Ons kan nie anders as om gedurig te bid nie.  Paulus gee die gemeente in Efese die opdrag (Efesiërs 6:18) en ook die gemeente in Tessalonika (Tessalonisense 5:17) om gedurig te bid.  Verder sê Jesus self dat ons gebed moet beskou as ‘n persoonlike gesprek met God, wat elke gebed aanhoor wat in geloof na Hom toe kom.  In Mattheus 6:6 sê Hy : “as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.”  Is dit nie wonderlik nie – God wat onverstaanbaar groot en magtig is, sê dat Hy jou en my se gebed sal aanhoor omdat Hy sien wat verborge is.

Is dit nie wonderlik nie – God wat onverstaanbaar groot en magtig is, sê dat Hy jou en my se gebed sal aanhoor

God, wat groot is, dink nie klein nie.  Is God se opdrag in die Bybel dat ons van tyd tot tyd ‘n miljoen mans moet opruk na een of ander “groot” geleentheid om tot Hom te gaan bid?  As dit so belangrik was vir God, sou Jesus dit dan nie self gedoen het toe Hy op aarde was nie?  Nee, Jesus het gereeld alleen na stil plekke toe gegaan om te bid.  Hy het geweet dat God Hom hoor.  In Jakobus 5:13-20 praat Jakobus van gebed en hy sê die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.  Ons elkeen se Bybelse opdrag is om gedurig te bid.  Die kragtigste “wapen” in die hand van ‘n gelowige is gebed.  God hou van ons gebede.  Wat God wil hê is dat ELKE gelowige (vrouens ingesluit) ELKE dag tot Hom moet bid.    God hou van biljoene gebede elke dag.  Volgens Sy belofte sal Hy luister na jou gebed wat jy in die stilte van jou binnekamer na Hom toe bid.  Lê jou elke dag daarop toe.  Dis hoe elke gelowige ‘n groot verskil kan maak.

 

 

Drie dinge wat elke Suid-Afrikaner nou kan doen

Ek het baie onlangs ‘n roerende video gekyk wat skynbaar deur ‘n “oom Piet” opgeneem is in sy motor, waar hy vra dat daar ‘n leier na vore moet kom om ons terug na God toe te kom lei.  Hy roep dan vir Angus Buchan, die bekende prediker op om voor te kom vat en vir ons te kom sê wat ons moet doen.  Angus Buchan antwoord ook dan op die oproep, onder andere kondig hy ‘n nasionale dag van gebed aan.  Wat ‘n wonderlike gebaar van beide die manne en ons hoop dat dit groot waarde sal hê.

Ons het ‘n baie groot leier, die grootste en beste leier van alle tye, wat reeds vir ons ‘n padkaart gegee Het na God toe.   Daardie leier is Jesus Christus.  Hy het nie net vir ons kom vertel wat ons moet doen nie, Hy het vir ons kom wys hoe om dit te doen.  Hy het ‘n koninkryk kom vestig, God se koninkryk en Hy wys elke dag steeds vir ons die pad na God toe aan.  Jesus is die padkaart.  Die padkaart se besonderhede is die Bybel.  As jy die Bybelse padkaart vat en jy wil die pad volg na God toe, volg dan vir Jesus Christus.  Deur geloof in Hom alleen en nie deur ons eie toedoen nie, kan ons die Here vind.

Jesus het vir ons ‘n paar eenvoudige stappe gegee wat ons hier aan die Suidpunt van Afrika kan volg en wat ons baie beslis by God sal uitbring.  Hier is ‘n drie-punt plan van aksie wat uit Sy padkaart uit kom.

1. Gebed – Bid vir jouself en vir jou landsgenote

Jesus het baie gebid.  Gedurig en gereeld.  Hoe dikwels bid ons?  Vir wie en wat bid ons?  Bid ons dat dit met ons goed sal gaan?  Dikwels doen ons ‘n aand- of oggendgebed, dan vra ons dat die Here saam met ons sal gaan in die dag wat voorlê en ons sal bewaar en beskerm.  Ek wil pleit dat ons nie moet bid dat die Here met ons sal gaan op ons pad nie, ons moet baie beslis liewer bid dat die Here ons op SY PAD sal lei en dat Hy die Heilige Gees sal stuur om ons op daardie pad te help.  As ons op die Here se pad leef, met ander woorde volgens Sy wil vir ons lewe, dan sal Hy ons bewaar en beskerm.

Dan moet ons vir ander mense ook bid.  Dit is ‘n opdrag van Jesus af.  In Mattheus 5:43-48 staan Sy opdrag opgeteken:

“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie?
“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

Hier sien ons duidelik dat Jesus verwag dat ons vir almal sal bid – nie net ons vriende en familie nie, maar vir almal.  Jesus sê ook dit is wat ons onderskei van gewone mense – die feit dat ons op die pad van volmaaktheid moet stap “soos wat julle hemelse Vader volmaak is” en dat ons selfs vir ons vyande en die wat ons vervolg moet bid.

2.  Nederigheid – Hou op om so belangrik te wees

Ons lewe in ‘n era waar baie mense glo dat die lewe hulle iets skuld.  Hulle verdien net die beste.  Hulle kinders verdien net die beste.  En ons is baie belangrik.  Ons moet met respek behandel word.  Ons kyk neer op almal.  Die onderwysers by die skool is ‘n klomp idiote wat nie weet wat hulle doen nie.  My kinders is so oulik en wonderlik, hulle moet in die eerste span wees, tweede of derde is nie genoeg nie.  Ek moet dieselfde of beter hê as my buurman, vriende en familie.  Ek staan in die oggend op en elke dag is ‘n nuwe resies.  Almal moet regstaan vir wanneer ek verbykom en my gelukkig maak.  Die ander motorbestuurders op die pad is ‘n klomp morone wat nie weet wat hulle doen nie.  By die skool aangekom is die mense wat met my bloetjie werk almal ondergeskik aan my, want net ek weet wat die beste vir my kind is en ek gee nie om wat ander ouers wil hê nie, my kind verdien die beste.  By die werk ondergrawe ek my kollegas om self bevorder te word.  As ek iemand anders kan indoen om bietjie meer geld huistoe te kan vat, dan doen ek dit met ‘n glimlag want “ek doen dit vir my gesin”.  Ek jaag selfs op ‘n Sondag kerk toe om die beste plek in die kerk te kry.  En dan skielik is ek vroom en voorbeeldig wanneer ek my belangrike plek in die kerk ingeneem het.  So kan ek voorbeeld na voorbeeld opnoem van die verwoestende lewenstyl wat ons aangekweek het om mekaar mee uit die pad te stamp en om die belangrikste in my eie lewe te wees.  Ek vergeet dat alles wat ek het, moet ek God voor dank.

Die Bybel is baie duidelik oor hierdie lewenstyl:  dit lei tot die dood en is lynreg teen die wil van God.  Terwyl jy so lewe moet jy asseblief tog net nie vir die Here vra om jou te bewaar en te beskerm nie – hy is besig genoeg om almal om jou teen jóú te beskerm.

Die Bybel leer ons om soos kindertjie te wees in Mattheus 18:1-5:

In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?”
Hy het ‘n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ‘n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My.”

Paulus stel dit pragtig in baie van sy briewe en veral in Romeine 12:16-18:

Wees eensgesind onder mekaar.
Moenie hooghartig wees nie,
maar skaar julle by die nederiges.
Moenie eiewys wees nie.
Moenie kwaad met kwaad vergeld nie.
Wees goedgesind teenoor alle mense.
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang,
leef in vrede met alle mense.

In die Bybel word daar baie gepraat van liefde.  Ons het op skool geleer die teenoorgestelde van liefde is haat.  Die Bybel beskryf dikwels ook die teenpool van liefde as HOOGMOED, SELFSUG en EIEWAAN.  Die aanbidding van die self.  Klim van jou ek-is-baie-belangrik perdjie af en ontwikkel ware nederigheid en deernis, waar jy ander mense se belange in ag neem.

3.  Liefde – Wees lief vir mekaar

Jesus gee vir ons ‘n baie eenvoudige opdrag in Johannes 13:34-35:

Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Die Here het nie gesê dat jy moet kies wie jy wil liefhê nie.  As ons kyk na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10:25-37, het Jesus die vraag van die wetgeleerde oor wie jou naaste is, geantwoord dat jou naaste is iemand wat medelye nodig het.  Jesus sê dat in plaas van om te vra wie is jou naaste, moet jy vra aan wie kan ek medelye betoon – daardie mense is jou naaste.

As jy nog in jou hart loop met rassisme, as jy nog terugverlang na die apartheidsdae toe mense van ‘n ander kleur in lokasies moes bly, as jy dink dit is reg om versorg te wees  met genoeg kos en klere en blyplek en arm mense wat sukkel is op hulle eie, as jy nie deernis het met ‘n honger persoon se nood nie, dan moet jy nie probeer voorgee dat jy op die Here se pad is nie.  Jy gaan Hom nie daar kry nie.

As jy nie tyd spandeer in gebed en met nederigheid lewe en liefde aan ander bewys nie, is jy baie beslis nie op Sy pad nie.  Hy is by die mense wat uitgeput en oorlaai is (Mattheus 11:28), die wat verlore is (Lukas 19:10), die armes, die blindes en die verdruktes (Luk 4:18-20).  Hy is by mense wat hulleself nie kan help nie, wat volledig van Hom afhanklik is.

Opsommend

In Handelinge 10 lees ons van ‘n gelowige man met die naam Kornelius, wat saam met Sy gesin die Heilige Gees ontvang het nadat hulle vir Petrus laat haal het om die Woord aan hulle te bring.  Daar het ‘n engel aan Hom verskyn wat gesê het “God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en Hy het aan jou gedink.”  Dit is die kwaliteite wat God raaksien.

As ons hierdie drie dinge kan doen, het ons nie nog ‘n aardse leier nodig om ons te wys hoe om by God uit te kom nie.  Ons sal God op hierdie pad raakloop.  Inteendeel, Hy sal ons inwag en ons gebruik as instrumente om Sy koninkryk te vestig, die Woord te verkondig en om Sy liefde soos ‘n veldbrand te laat versprei.

Kom ons omskep Suid-Afrika in ‘n land waar daar groot vlamme brand – vlamme van die Heilige Gees wat God se liefde deur middel van ons versprei na alle volke en alle nasies.  My gebed is dat God ons sal help om Sy dissipels te wees.  Niemand wat vandag lewe het ooit vir Jesus gesien nie, maar almal kan Hom ín jou sien wanneer jy volgens Sy voorbeeld lewe.

Gaan vrouens hemel toe?

‘n Predikant vriend van my het op ‘n dag opgemerk dat party mense lankal in God se hemel welkom is maar nie in die kerk se hemel nie.  Dieselfde predikant vertel my toe ook dat ‘n 10-jarige seuntjie eendag by hom staan en spog met hoe skatryk sy oupa is en hoe sy oupa enigiets kan doen onder die son.  Die predikent sê toe vir die seuntjie dat die oupa nie een enkele sent van sy groot rykdom saam kan vat hemel toe nie.  Waarop die seuntjie antwoord: “My oupa sal ‘n plan maak”.

Dit laat mens wonder hoeveel van ons dalk heimlik dink dat dit moontlik is om “‘n plan te maak” om in die hemel te kom, en wie gaan dan hemel toe?  Hoe dikwels dink mense en groepe en kerke dat ons die formule in ons besit het waarmee bepaal word wie hemel toe gaan en wie nie.  Dat ons met ons slim redenasies die formule kan toepas en dan sommer die mense wat ons dink deur Jesus uitgesluit gaan word, intussen op die aarde uit die kerklike samelewing moet uitdruk en uitsluit.  En dan dink ons op so manier doen ons God se wil.

Daar is dikwels groot debat in die gemeenskap en ongelukkig ook in die kerk, watter mense voor God geregverdig is.  So word daar byvoorbeeld gevra of vrouens in die ampte van die kerk mag dien.  Of homoseksuele persone gered gaan word.  Of mense van ‘n spesifieke velkleur ‘n kaartjie sal kry hemel toe.  En die basis van elkeen van hierdie redenasies is dat iewers in die Bybel die Here dan vir ons bekend maak hoe besluit word wie gered gaan word en wie nie en dat ons dan inderdaad self hierdie formule kan en moet toepas.

Romeine 3:23 sê: “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie”.  Laat ons dan eerstens erken dat niemand, maar niemand, enigiets kan doen om ‘n tree nader aan die hemel te gee nie.  Niemand nie.  Nie predikante nie, nie vrouens nie, nie homoseksuele nie, nie skelms en moordenaars nie, en nie vroom en godvresende mans en vrouens wat elke dag die wil van die Here doen nie.  Ons almal is verdoem as gevolg van ons sonde.

Die Bybel gee egter vir ons ‘n duidelike antwoord op die vraag wie gered sal word.  Dit is ongelukkig nie wat baie mense dit wil maak nie.  Die seun van God, Jesus Christus sê dit in Sy eie woorde in Johannes 17:2-3:

“U het Hom (die Seun) immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.”

In Johannes 5:22 sê die Bybel:

Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het Hy geheel en al aan die Seun oorgelaat.

Dan sê die Bybel verder vir ons in Romeine 8:30:

“Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.”

Dit is duidelik dat Jesus Christus alleen die volmag en die besluit neem, op grond van Sy onuitspreeklike en onverstaanbare genade en liefde, wie hy roep, vryspreek en verheerlik.  Indien ons probeer om daardie besluit self te neem of om Jesus se “gedagtes te lees” oor wie Hy na Hom toe sal bring, is ons nie net besig om op ons eie God/Jesus te probeer wees nie, maar ons verstaan glad nie God se genade in Jesus Christus nie.  Dan is die Bybel vir ons net bladsye met teks op en niks meer nie.

Ons behoort nie te veg met hierdie vraagstukke nie – die besluit oor wie geregverdig en vergewe is voor God en wie hemel toe gaan en wie nie gaan nie, berus geheel en al glad nie by ons nie.  Ons mors ons tyd om daaroor te tob en debatte te voer.  Dit is nie ons besluit nie en ook nie ons opdrag om daaroor debatte te voer nie.

Wat ons te doen staan is beslis ook nie onduidelik nie.  Dit word so mooi uiteengesit in Kolossense 3:12-15:

“Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.”

En moet ons so optree net teenoor die mense wat volgens ons deel is van God se uitverkore volk?  Lukas 6:27-36 antwoord hierdie vraag:

“Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee; en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.
“As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net dié lief wat vir hulle liefhet. En as julle goed doen net aan dié wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as julle geld leen net aan dié van wie julle hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande liefhê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle ‘n groot beloning wees: julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is.”

Kom ons oordeel dan nie oor ander mense nie, laat ons dankbaar wees en God se liefde uitstraal na almal wat Hy geskape het, en laat ons die oordeel aan Jesus oorlaat, Hy wat die volmag daartoe gekry het vanaf God die Vader.  Kom ons wees God se beeld, God wat liefde is.

Wanneer mense jou benadeel

Jy moes seker al agtergekom het dat die lewe nie regverdig is nie.  Partykeer maak mense jou seer, of hulle benadeel jou agter jou rug, of hulle vat jou goed, hulle besteel jou van dit waarvoor jy so hard gewerk het, hulle verwerp jou, hulle laat jou minderwaardig voel en verkleineer jou.  Hulle verbreek ooreenkomste wat hulle met jou aangegaan het.  Mense doen partykeer baie slegte dinge aan ander mense.  En dikwels is ek en jy aan die ontvangkant.

Wat moet ons doen as mense ons benadeel.  Natuurlik is daar ‘n klomp natuurlike reaksies wat menslik gesproke verstaanbaar is.  Ons raak kwaad.  Briesend.  Ons raak aggressief.  Ons wil wraak neem.  Ons wil die ander persoon ook so seermaak of benadeel soos wat ons seergemaak en benadeel is.  Dit is alles spontane menslike reaksie.

Maar Jesus stem nie met ons saam nie.  Petrus het Jesus daaroor uitgevra en ons leer daarvan in Mattheus 18:21-22:

Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?”
Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.”

Wat gebeur gewoonlik (en hopelik) wanneer ons swaarkry of wanneer ons benadeel word?  Ons word nader aan God gebring.  Ons gaan soek Hom weer op en vernuwe weer ons verhouding met Hom.  Ons kom agter dat by Hom alleen is daar vir ons uitkoms en vrede.  Mense stel ons teleur.  Mense kan ons nie help nie.  Net by God is daar uitkoms.

So, as mense wat jou seermaak jou nader aan God bring, hoekom sal jy hulle dan nie vergewe nie?  Wat ‘n wonderlike resultaat kry ons nie uit swaarkry nie – ons verhouding met God word verdiep.  En Jesus sê ook duidelik hoe hierdie saak dan verder hanteer sal word:

In Mattheus 7:1 sê Hy: “Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.”

In Johannes 5:22 sê Hy: “Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het Hy geheel en al aan die Seun oorgelaat.”  Jesus Christus het volmag om oor die mens te oordeel.  As ons self mense oordeel probeer ons dus Jesus se plek volstaan.  Ons wil dan self God wees.  Dit mag ons nie.  Ons is mens.  Sondige mens.  God is God.

Daarom moet ons God se genade aanvaar wat in Jesus Christus ook vir ons eie sonde ingestaan het aan die kruis, en Sy vertroosting deur die Heilige Gees ons eie maak.  En ons moet almal wat ons kwaad aandoen vergewe, want ook hierdie seerkry dinge gebruik God om ons teenaan Hom te trek en op Sy pad te stuur volgens Sy wil.

Waarom skryf ons?

Een van die kern kenmerke van mense wat geloofsvolwasse geword het, is nederigheid. Wanneer jy Jesus volg en Hom leer ken deur die Woord, die Bybel, kom jy tot die besef hoe groot en magtig Hy is en hoe klein en feilbaar jyself is.  Die eie ek skuif in die agtergrond en God se genade word alles, dit kom op die voorgrond.  En tog is dit so dat God gebruik maak van swak en feilbare mense om Sy werk op aarde te doen. Die Bybel is immers vol van sulke verhale.  Moses byvoorbeeld het volgehou dat hy nie kon praat nie en dat God iemand anders moes gebruik om die volk uit Israel te lei. Tog het God hom juis gebruik sodat Sy krag na vore sou kom. Ek het in my eie lewe al gesien hoe God iemand gebruik om met my te praat en Sy wil aan my bekend te maak, partykeer uit baie onverwagse oorde.  Net so kan God my ook gebruik om iewers iemand anders se lewe aan te raak.  En daarom kan ek nie stilbly nie.  Daarom moet ek saam met alle gelowiges aanhou om te praat en te skryf en Sy grootheid en Sy genade bekend te maak.  Dalk is jy vandag iemand wat moet hoor hoe lief God jou het, so lief dat Hy Sy seun Jesus laat kruisig het sodat jy ook kan lewe uit Sy genade.  Jy is belangrik vir God, Hy het jou gemaak met ‘n doel.  Lewe vir Hom en volg Hom.