Gaan vrouens hemel toe?

‘n Predikant vriend van my het op ‘n dag opgemerk dat party mense lankal in God se hemel welkom is maar nie in die kerk se hemel nie.  Dieselfde predikant vertel my toe ook dat ‘n 10-jarige seuntjie eendag by hom staan en spog met hoe skatryk sy oupa is en hoe sy oupa enigiets kan doen onder die son.  Die predikent sê toe vir die seuntjie dat die oupa nie een enkele sent van sy groot rykdom saam kan vat hemel toe nie.  Waarop die seuntjie antwoord: “My oupa sal ‘n plan maak”.

Dit laat mens wonder hoeveel van ons dalk heimlik dink dat dit moontlik is om “‘n plan te maak” om in die hemel te kom, en wie gaan dan hemel toe?  Hoe dikwels dink mense en groepe en kerke dat ons die formule in ons besit het waarmee bepaal word wie hemel toe gaan en wie nie.  Dat ons met ons slim redenasies die formule kan toepas en dan sommer die mense wat ons dink deur Jesus uitgesluit gaan word, intussen op die aarde uit die kerklike samelewing moet uitdruk en uitsluit.  En dan dink ons op so manier doen ons God se wil.

Daar is dikwels groot debat in die gemeenskap en ongelukkig ook in die kerk, watter mense voor God geregverdig is.  So word daar byvoorbeeld gevra of vrouens in die ampte van die kerk mag dien.  Of homoseksuele persone gered gaan word.  Of mense van ‘n spesifieke velkleur ‘n kaartjie sal kry hemel toe.  En die basis van elkeen van hierdie redenasies is dat iewers in die Bybel die Here dan vir ons bekend maak hoe besluit word wie gered gaan word en wie nie en dat ons dan inderdaad self hierdie formule kan en moet toepas.

Romeine 3:23 sê: “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie”.  Laat ons dan eerstens erken dat niemand, maar niemand, enigiets kan doen om ‘n tree nader aan die hemel te gee nie.  Niemand nie.  Nie predikante nie, nie vrouens nie, nie homoseksuele nie, nie skelms en moordenaars nie, en nie vroom en godvresende mans en vrouens wat elke dag die wil van die Here doen nie.  Ons almal is verdoem as gevolg van ons sonde.

Die Bybel gee egter vir ons ‘n duidelike antwoord op die vraag wie gered sal word.  Dit is ongelukkig nie wat baie mense dit wil maak nie.  Die seun van God, Jesus Christus sê dit in Sy eie woorde in Johannes 17:2-3:

“U het Hom (die Seun) immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.”

In Johannes 5:22 sê die Bybel:

Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het Hy geheel en al aan die Seun oorgelaat.

Dan sê die Bybel verder vir ons in Romeine 8:30:

“Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.”

Dit is duidelik dat Jesus Christus alleen die volmag en die besluit neem, op grond van Sy onuitspreeklike en onverstaanbare genade en liefde, wie hy roep, vryspreek en verheerlik.  Indien ons probeer om daardie besluit self te neem of om Jesus se “gedagtes te lees” oor wie Hy na Hom toe sal bring, is ons nie net besig om op ons eie God/Jesus te probeer wees nie, maar ons verstaan glad nie God se genade in Jesus Christus nie.  Dan is die Bybel vir ons net bladsye met teks op en niks meer nie.

Ons behoort nie te veg met hierdie vraagstukke nie – die besluit oor wie geregverdig en vergewe is voor God en wie hemel toe gaan en wie nie gaan nie, berus geheel en al glad nie by ons nie.  Ons mors ons tyd om daaroor te tob en debatte te voer.  Dit is nie ons besluit nie en ook nie ons opdrag om daaroor debatte te voer nie.

Wat ons te doen staan is beslis ook nie onduidelik nie.  Dit word so mooi uiteengesit in Kolossense 3:12-15:

“Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.”

En moet ons so optree net teenoor die mense wat volgens ons deel is van God se uitverkore volk?  Lukas 6:27-36 antwoord hierdie vraag:

“Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee; en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.
“As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net dié lief wat vir hulle liefhet. En as julle goed doen net aan dié wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as julle geld leen net aan dié van wie julle hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande liefhê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle ‘n groot beloning wees: julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is.”

Kom ons oordeel dan nie oor ander mense nie, laat ons dankbaar wees en God se liefde uitstraal na almal wat Hy geskape het, en laat ons die oordeel aan Jesus oorlaat, Hy wat die volmag daartoe gekry het vanaf God die Vader.  Kom ons wees God se beeld, God wat liefde is.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s