Drie dinge wat elke Suid-Afrikaner nou kan doen

Ek het baie onlangs ‘n roerende video gekyk wat skynbaar deur ‘n “oom Piet” opgeneem is in sy motor, waar hy vra dat daar ‘n leier na vore moet kom om ons terug na God toe te kom lei.  Hy roep dan vir Angus Buchan, die bekende prediker op om voor te kom vat en vir ons te kom sê wat ons moet doen.  Angus Buchan antwoord ook dan op die oproep, onder andere kondig hy ‘n nasionale dag van gebed aan.  Wat ‘n wonderlike gebaar van beide die manne en ons hoop dat dit groot waarde sal hê.

Ons het ‘n baie groot leier, die grootste en beste leier van alle tye, wat reeds vir ons ‘n padkaart gegee Het na God toe.   Daardie leier is Jesus Christus.  Hy het nie net vir ons kom vertel wat ons moet doen nie, Hy het vir ons kom wys hoe om dit te doen.  Hy het ‘n koninkryk kom vestig, God se koninkryk en Hy wys elke dag steeds vir ons die pad na God toe aan.  Jesus is die padkaart.  Die padkaart se besonderhede is die Bybel.  As jy die Bybelse padkaart vat en jy wil die pad volg na God toe, volg dan vir Jesus Christus.  Deur geloof in Hom alleen en nie deur ons eie toedoen nie, kan ons die Here vind.

Jesus het vir ons ‘n paar eenvoudige stappe gegee wat ons hier aan die Suidpunt van Afrika kan volg en wat ons baie beslis by God sal uitbring.  Hier is ‘n drie-punt plan van aksie wat uit Sy padkaart uit kom.

1. Gebed – Bid vir jouself en vir jou landsgenote

Jesus het baie gebid.  Gedurig en gereeld.  Hoe dikwels bid ons?  Vir wie en wat bid ons?  Bid ons dat dit met ons goed sal gaan?  Dikwels doen ons ‘n aand- of oggendgebed, dan vra ons dat die Here saam met ons sal gaan in die dag wat voorlê en ons sal bewaar en beskerm.  Ek wil pleit dat ons nie moet bid dat die Here met ons sal gaan op ons pad nie, ons moet baie beslis liewer bid dat die Here ons op SY PAD sal lei en dat Hy die Heilige Gees sal stuur om ons op daardie pad te help.  As ons op die Here se pad leef, met ander woorde volgens Sy wil vir ons lewe, dan sal Hy ons bewaar en beskerm.

Dan moet ons vir ander mense ook bid.  Dit is ‘n opdrag van Jesus af.  In Mattheus 5:43-48 staan Sy opdrag opgeteken:

“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie?
“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

Hier sien ons duidelik dat Jesus verwag dat ons vir almal sal bid – nie net ons vriende en familie nie, maar vir almal.  Jesus sê ook dit is wat ons onderskei van gewone mense – die feit dat ons op die pad van volmaaktheid moet stap “soos wat julle hemelse Vader volmaak is” en dat ons selfs vir ons vyande en die wat ons vervolg moet bid.

2.  Nederigheid – Hou op om so belangrik te wees

Ons lewe in ‘n era waar baie mense glo dat die lewe hulle iets skuld.  Hulle verdien net die beste.  Hulle kinders verdien net die beste.  En ons is baie belangrik.  Ons moet met respek behandel word.  Ons kyk neer op almal.  Die onderwysers by die skool is ‘n klomp idiote wat nie weet wat hulle doen nie.  My kinders is so oulik en wonderlik, hulle moet in die eerste span wees, tweede of derde is nie genoeg nie.  Ek moet dieselfde of beter hê as my buurman, vriende en familie.  Ek staan in die oggend op en elke dag is ‘n nuwe resies.  Almal moet regstaan vir wanneer ek verbykom en my gelukkig maak.  Die ander motorbestuurders op die pad is ‘n klomp morone wat nie weet wat hulle doen nie.  By die skool aangekom is die mense wat met my bloetjie werk almal ondergeskik aan my, want net ek weet wat die beste vir my kind is en ek gee nie om wat ander ouers wil hê nie, my kind verdien die beste.  By die werk ondergrawe ek my kollegas om self bevorder te word.  As ek iemand anders kan indoen om bietjie meer geld huistoe te kan vat, dan doen ek dit met ‘n glimlag want “ek doen dit vir my gesin”.  Ek jaag selfs op ‘n Sondag kerk toe om die beste plek in die kerk te kry.  En dan skielik is ek vroom en voorbeeldig wanneer ek my belangrike plek in die kerk ingeneem het.  So kan ek voorbeeld na voorbeeld opnoem van die verwoestende lewenstyl wat ons aangekweek het om mekaar mee uit die pad te stamp en om die belangrikste in my eie lewe te wees.  Ek vergeet dat alles wat ek het, moet ek God voor dank.

Die Bybel is baie duidelik oor hierdie lewenstyl:  dit lei tot die dood en is lynreg teen die wil van God.  Terwyl jy so lewe moet jy asseblief tog net nie vir die Here vra om jou te bewaar en te beskerm nie – hy is besig genoeg om almal om jou teen jóú te beskerm.

Die Bybel leer ons om soos kindertjie te wees in Mattheus 18:1-5:

In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?”
Hy het ‘n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ‘n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My.”

Paulus stel dit pragtig in baie van sy briewe en veral in Romeine 12:16-18:

Wees eensgesind onder mekaar.
Moenie hooghartig wees nie,
maar skaar julle by die nederiges.
Moenie eiewys wees nie.
Moenie kwaad met kwaad vergeld nie.
Wees goedgesind teenoor alle mense.
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang,
leef in vrede met alle mense.

In die Bybel word daar baie gepraat van liefde.  Ons het op skool geleer die teenoorgestelde van liefde is haat.  Die Bybel beskryf dikwels ook die teenpool van liefde as HOOGMOED, SELFSUG en EIEWAAN.  Die aanbidding van die self.  Klim van jou ek-is-baie-belangrik perdjie af en ontwikkel ware nederigheid en deernis, waar jy ander mense se belange in ag neem.

3.  Liefde – Wees lief vir mekaar

Jesus gee vir ons ‘n baie eenvoudige opdrag in Johannes 13:34-35:

Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Die Here het nie gesê dat jy moet kies wie jy wil liefhê nie.  As ons kyk na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10:25-37, het Jesus die vraag van die wetgeleerde oor wie jou naaste is, geantwoord dat jou naaste is iemand wat medelye nodig het.  Jesus sê dat in plaas van om te vra wie is jou naaste, moet jy vra aan wie kan ek medelye betoon – daardie mense is jou naaste.

As jy nog in jou hart loop met rassisme, as jy nog terugverlang na die apartheidsdae toe mense van ‘n ander kleur in lokasies moes bly, as jy dink dit is reg om versorg te wees  met genoeg kos en klere en blyplek en arm mense wat sukkel is op hulle eie, as jy nie deernis het met ‘n honger persoon se nood nie, dan moet jy nie probeer voorgee dat jy op die Here se pad is nie.  Jy gaan Hom nie daar kry nie.

As jy nie tyd spandeer in gebed en met nederigheid lewe en liefde aan ander bewys nie, is jy baie beslis nie op Sy pad nie.  Hy is by die mense wat uitgeput en oorlaai is (Mattheus 11:28), die wat verlore is (Lukas 19:10), die armes, die blindes en die verdruktes (Luk 4:18-20).  Hy is by mense wat hulleself nie kan help nie, wat volledig van Hom afhanklik is.

Opsommend

In Handelinge 10 lees ons van ‘n gelowige man met die naam Kornelius, wat saam met Sy gesin die Heilige Gees ontvang het nadat hulle vir Petrus laat haal het om die Woord aan hulle te bring.  Daar het ‘n engel aan Hom verskyn wat gesê het “God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en Hy het aan jou gedink.”  Dit is die kwaliteite wat God raaksien.

As ons hierdie drie dinge kan doen, het ons nie nog ‘n aardse leier nodig om ons te wys hoe om by God uit te kom nie.  Ons sal God op hierdie pad raakloop.  Inteendeel, Hy sal ons inwag en ons gebruik as instrumente om Sy koninkryk te vestig, die Woord te verkondig en om Sy liefde soos ‘n veldbrand te laat versprei.

Kom ons omskep Suid-Afrika in ‘n land waar daar groot vlamme brand – vlamme van die Heilige Gees wat God se liefde deur middel van ons versprei na alle volke en alle nasies.  My gebed is dat God ons sal help om Sy dissipels te wees.  Niemand wat vandag lewe het ooit vir Jesus gesien nie, maar almal kan Hom ín jou sien wanneer jy volgens Sy voorbeeld lewe.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s