Een Miljoen manne biddag? – Hou tog op om klein te dink

Weet jy hoe groot is die heelal?  Weet jy hoe groot is God?  Het jy enige idee hoe ver die ooste van die weste af sit in God se skepping?  Geen mens weet regtig nie.  Maar dit is nogal asembenewend om daaraan te dink.  Volgens Dr Luke Davies van die Science Network is die heelal op die mees konserwatiewe skatting sowat 46 biljoen ligjare groot (1 ligjaar = 9.5 triljoen kilometer).  Ons praat dus van 46 biljoen maal 9.5 triljoen kilometer en die heelal word elke sekonde nog groter.  (Jy kan HIER meer lees oor die grootte van die heelal).  Die menslike brein is nie in staat om daardie afstand te visualiseer nie.  Maar die punt wat ek wil maak is dit: GOD IS BAIE GROTER AS SY SKEPPING.  Ons kan nie eers die grootte van die skepping mooi verstaan nie, hoe kan ons regtig verstaan hoe groot en magtig God is?  Besef ons hoe klein en nietig ons elkeen voor Hom is?

Hoe kan ons regtig verstaan hoe groot en magtig God is?  Besef ons hoe klein en nietig ons elkeen voor Hom is?

Hoe GROOT moet ons dan nou dink as ons beplan om God se aandag te kry?  Ons weet reeds uit die Bybel dat God ons elkeen individueel uitnooi, inteendeel, ons opdrag gee om tot Hom te bid.  Dit is hoe ons sy aandag kry.  Jesus self het gedurig gebid.  Vir ‘n gelowige is gedurige gebed deel van ons geloofslewe.  Ons kan nie anders as om gedurig te bid nie.  Paulus gee die gemeente in Efese die opdrag (Efesiërs 6:18) en ook die gemeente in Tessalonika (Tessalonisense 5:17) om gedurig te bid.  Verder sê Jesus self dat ons gebed moet beskou as ‘n persoonlike gesprek met God, wat elke gebed aanhoor wat in geloof na Hom toe kom.  In Mattheus 6:6 sê Hy : “as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.”  Is dit nie wonderlik nie – God wat onverstaanbaar groot en magtig is, sê dat Hy jou en my se gebed sal aanhoor omdat Hy sien wat verborge is.

Is dit nie wonderlik nie – God wat onverstaanbaar groot en magtig is, sê dat Hy jou en my se gebed sal aanhoor

God, wat groot is, dink nie klein nie.  Is God se opdrag in die Bybel dat ons van tyd tot tyd ‘n miljoen mans moet opruk na een of ander “groot” geleentheid om tot Hom te gaan bid?  As dit so belangrik was vir God, sou Jesus dit dan nie self gedoen het toe Hy op aarde was nie?  Nee, Jesus het gereeld alleen na stil plekke toe gegaan om te bid.  Hy het geweet dat God Hom hoor.  In Jakobus 5:13-20 praat Jakobus van gebed en hy sê die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.  Ons elkeen se Bybelse opdrag is om gedurig te bid.  Die kragtigste “wapen” in die hand van ‘n gelowige is gebed.  God hou van ons gebede.  Wat God wil hê is dat ELKE gelowige (vrouens ingesluit) ELKE dag tot Hom moet bid.    God hou van biljoene gebede elke dag.  Volgens Sy belofte sal Hy luister na jou gebed wat jy in die stilte van jou binnekamer na Hom toe bid.  Lê jou elke dag daarop toe.  Dis hoe elke gelowige ‘n groot verskil kan maak.

 

 

Waarom skryf ons?

Een van die kern kenmerke van mense wat geloofsvolwasse geword het, is nederigheid. Wanneer jy Jesus volg en Hom leer ken deur die Woord, die Bybel, kom jy tot die besef hoe groot en magtig Hy is en hoe klein en feilbaar jyself is.  Die eie ek skuif in die agtergrond en God se genade word alles, dit kom op die voorgrond.  En tog is dit so dat God gebruik maak van swak en feilbare mense om Sy werk op aarde te doen. Die Bybel is immers vol van sulke verhale.  Moses byvoorbeeld het volgehou dat hy nie kon praat nie en dat God iemand anders moes gebruik om die volk uit Israel te lei. Tog het God hom juis gebruik sodat Sy krag na vore sou kom. Ek het in my eie lewe al gesien hoe God iemand gebruik om met my te praat en Sy wil aan my bekend te maak, partykeer uit baie onverwagse oorde.  Net so kan God my ook gebruik om iewers iemand anders se lewe aan te raak.  En daarom kan ek nie stilbly nie.  Daarom moet ek saam met alle gelowiges aanhou om te praat en te skryf en Sy grootheid en Sy genade bekend te maak.  Dalk is jy vandag iemand wat moet hoor hoe lief God jou het, so lief dat Hy Sy seun Jesus laat kruisig het sodat jy ook kan lewe uit Sy genade.  Jy is belangrik vir God, Hy het jou gemaak met ‘n doel.  Lewe vir Hom en volg Hom.