Drie dinge wat elke Suid-Afrikaner nou kan doen

Ek het baie onlangs ‘n roerende video gekyk wat skynbaar deur ‘n “oom Piet” opgeneem is in sy motor, waar hy vra dat daar ‘n leier na vore moet kom om ons terug na God toe te kom lei.  Hy roep dan vir Angus Buchan, die bekende prediker op om voor te kom vat en vir ons te kom sê wat ons moet doen.  Angus Buchan antwoord ook dan op die oproep, onder andere kondig hy ‘n nasionale dag van gebed aan.  Wat ‘n wonderlike gebaar van beide die manne en ons hoop dat dit groot waarde sal hê.

Ons het ‘n baie groot leier, die grootste en beste leier van alle tye, wat reeds vir ons ‘n padkaart gegee Het na God toe.   Daardie leier is Jesus Christus.  Hy het nie net vir ons kom vertel wat ons moet doen nie, Hy het vir ons kom wys hoe om dit te doen.  Hy het ‘n koninkryk kom vestig, God se koninkryk en Hy wys elke dag steeds vir ons die pad na God toe aan.  Jesus is die padkaart.  Die padkaart se besonderhede is die Bybel.  As jy die Bybelse padkaart vat en jy wil die pad volg na God toe, volg dan vir Jesus Christus.  Deur geloof in Hom alleen en nie deur ons eie toedoen nie, kan ons die Here vind.

Jesus het vir ons ‘n paar eenvoudige stappe gegee wat ons hier aan die Suidpunt van Afrika kan volg en wat ons baie beslis by God sal uitbring.  Hier is ‘n drie-punt plan van aksie wat uit Sy padkaart uit kom.

1. Gebed – Bid vir jouself en vir jou landsgenote

Jesus het baie gebid.  Gedurig en gereeld.  Hoe dikwels bid ons?  Vir wie en wat bid ons?  Bid ons dat dit met ons goed sal gaan?  Dikwels doen ons ‘n aand- of oggendgebed, dan vra ons dat die Here saam met ons sal gaan in die dag wat voorlê en ons sal bewaar en beskerm.  Ek wil pleit dat ons nie moet bid dat die Here met ons sal gaan op ons pad nie, ons moet baie beslis liewer bid dat die Here ons op SY PAD sal lei en dat Hy die Heilige Gees sal stuur om ons op daardie pad te help.  As ons op die Here se pad leef, met ander woorde volgens Sy wil vir ons lewe, dan sal Hy ons bewaar en beskerm.

Dan moet ons vir ander mense ook bid.  Dit is ‘n opdrag van Jesus af.  In Mattheus 5:43-48 staan Sy opdrag opgeteken:

“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie?
“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

Hier sien ons duidelik dat Jesus verwag dat ons vir almal sal bid – nie net ons vriende en familie nie, maar vir almal.  Jesus sê ook dit is wat ons onderskei van gewone mense – die feit dat ons op die pad van volmaaktheid moet stap “soos wat julle hemelse Vader volmaak is” en dat ons selfs vir ons vyande en die wat ons vervolg moet bid.

2.  Nederigheid – Hou op om so belangrik te wees

Ons lewe in ‘n era waar baie mense glo dat die lewe hulle iets skuld.  Hulle verdien net die beste.  Hulle kinders verdien net die beste.  En ons is baie belangrik.  Ons moet met respek behandel word.  Ons kyk neer op almal.  Die onderwysers by die skool is ‘n klomp idiote wat nie weet wat hulle doen nie.  My kinders is so oulik en wonderlik, hulle moet in die eerste span wees, tweede of derde is nie genoeg nie.  Ek moet dieselfde of beter hê as my buurman, vriende en familie.  Ek staan in die oggend op en elke dag is ‘n nuwe resies.  Almal moet regstaan vir wanneer ek verbykom en my gelukkig maak.  Die ander motorbestuurders op die pad is ‘n klomp morone wat nie weet wat hulle doen nie.  By die skool aangekom is die mense wat met my bloetjie werk almal ondergeskik aan my, want net ek weet wat die beste vir my kind is en ek gee nie om wat ander ouers wil hê nie, my kind verdien die beste.  By die werk ondergrawe ek my kollegas om self bevorder te word.  As ek iemand anders kan indoen om bietjie meer geld huistoe te kan vat, dan doen ek dit met ‘n glimlag want “ek doen dit vir my gesin”.  Ek jaag selfs op ‘n Sondag kerk toe om die beste plek in die kerk te kry.  En dan skielik is ek vroom en voorbeeldig wanneer ek my belangrike plek in die kerk ingeneem het.  So kan ek voorbeeld na voorbeeld opnoem van die verwoestende lewenstyl wat ons aangekweek het om mekaar mee uit die pad te stamp en om die belangrikste in my eie lewe te wees.  Ek vergeet dat alles wat ek het, moet ek God voor dank.

Die Bybel is baie duidelik oor hierdie lewenstyl:  dit lei tot die dood en is lynreg teen die wil van God.  Terwyl jy so lewe moet jy asseblief tog net nie vir die Here vra om jou te bewaar en te beskerm nie – hy is besig genoeg om almal om jou teen jóú te beskerm.

Die Bybel leer ons om soos kindertjie te wees in Mattheus 18:1-5:

In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?”
Hy het ‘n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie so ‘n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My.”

Paulus stel dit pragtig in baie van sy briewe en veral in Romeine 12:16-18:

Wees eensgesind onder mekaar.
Moenie hooghartig wees nie,
maar skaar julle by die nederiges.
Moenie eiewys wees nie.
Moenie kwaad met kwaad vergeld nie.
Wees goedgesind teenoor alle mense.
As dit moontlik is, sover dit van julle afhang,
leef in vrede met alle mense.

In die Bybel word daar baie gepraat van liefde.  Ons het op skool geleer die teenoorgestelde van liefde is haat.  Die Bybel beskryf dikwels ook die teenpool van liefde as HOOGMOED, SELFSUG en EIEWAAN.  Die aanbidding van die self.  Klim van jou ek-is-baie-belangrik perdjie af en ontwikkel ware nederigheid en deernis, waar jy ander mense se belange in ag neem.

3.  Liefde – Wees lief vir mekaar

Jesus gee vir ons ‘n baie eenvoudige opdrag in Johannes 13:34-35:

Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Die Here het nie gesê dat jy moet kies wie jy wil liefhê nie.  As ons kyk na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10:25-37, het Jesus die vraag van die wetgeleerde oor wie jou naaste is, geantwoord dat jou naaste is iemand wat medelye nodig het.  Jesus sê dat in plaas van om te vra wie is jou naaste, moet jy vra aan wie kan ek medelye betoon – daardie mense is jou naaste.

As jy nog in jou hart loop met rassisme, as jy nog terugverlang na die apartheidsdae toe mense van ‘n ander kleur in lokasies moes bly, as jy dink dit is reg om versorg te wees  met genoeg kos en klere en blyplek en arm mense wat sukkel is op hulle eie, as jy nie deernis het met ‘n honger persoon se nood nie, dan moet jy nie probeer voorgee dat jy op die Here se pad is nie.  Jy gaan Hom nie daar kry nie.

As jy nie tyd spandeer in gebed en met nederigheid lewe en liefde aan ander bewys nie, is jy baie beslis nie op Sy pad nie.  Hy is by die mense wat uitgeput en oorlaai is (Mattheus 11:28), die wat verlore is (Lukas 19:10), die armes, die blindes en die verdruktes (Luk 4:18-20).  Hy is by mense wat hulleself nie kan help nie, wat volledig van Hom afhanklik is.

Opsommend

In Handelinge 10 lees ons van ‘n gelowige man met die naam Kornelius, wat saam met Sy gesin die Heilige Gees ontvang het nadat hulle vir Petrus laat haal het om die Woord aan hulle te bring.  Daar het ‘n engel aan Hom verskyn wat gesê het “God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en Hy het aan jou gedink.”  Dit is die kwaliteite wat God raaksien.

As ons hierdie drie dinge kan doen, het ons nie nog ‘n aardse leier nodig om ons te wys hoe om by God uit te kom nie.  Ons sal God op hierdie pad raakloop.  Inteendeel, Hy sal ons inwag en ons gebruik as instrumente om Sy koninkryk te vestig, die Woord te verkondig en om Sy liefde soos ‘n veldbrand te laat versprei.

Kom ons omskep Suid-Afrika in ‘n land waar daar groot vlamme brand – vlamme van die Heilige Gees wat God se liefde deur middel van ons versprei na alle volke en alle nasies.  My gebed is dat God ons sal help om Sy dissipels te wees.  Niemand wat vandag lewe het ooit vir Jesus gesien nie, maar almal kan Hom ín jou sien wanneer jy volgens Sy voorbeeld lewe.

Gaan vrouens hemel toe?

‘n Predikant vriend van my het op ‘n dag opgemerk dat party mense lankal in God se hemel welkom is maar nie in die kerk se hemel nie.  Dieselfde predikant vertel my toe ook dat ‘n 10-jarige seuntjie eendag by hom staan en spog met hoe skatryk sy oupa is en hoe sy oupa enigiets kan doen onder die son.  Die predikent sê toe vir die seuntjie dat die oupa nie een enkele sent van sy groot rykdom saam kan vat hemel toe nie.  Waarop die seuntjie antwoord: “My oupa sal ‘n plan maak”.

Dit laat mens wonder hoeveel van ons dalk heimlik dink dat dit moontlik is om “‘n plan te maak” om in die hemel te kom, en wie gaan dan hemel toe?  Hoe dikwels dink mense en groepe en kerke dat ons die formule in ons besit het waarmee bepaal word wie hemel toe gaan en wie nie.  Dat ons met ons slim redenasies die formule kan toepas en dan sommer die mense wat ons dink deur Jesus uitgesluit gaan word, intussen op die aarde uit die kerklike samelewing moet uitdruk en uitsluit.  En dan dink ons op so manier doen ons God se wil.

Daar is dikwels groot debat in die gemeenskap en ongelukkig ook in die kerk, watter mense voor God geregverdig is.  So word daar byvoorbeeld gevra of vrouens in die ampte van die kerk mag dien.  Of homoseksuele persone gered gaan word.  Of mense van ‘n spesifieke velkleur ‘n kaartjie sal kry hemel toe.  En die basis van elkeen van hierdie redenasies is dat iewers in die Bybel die Here dan vir ons bekend maak hoe besluit word wie gered gaan word en wie nie en dat ons dan inderdaad self hierdie formule kan en moet toepas.

Romeine 3:23 sê: “Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie”.  Laat ons dan eerstens erken dat niemand, maar niemand, enigiets kan doen om ‘n tree nader aan die hemel te gee nie.  Niemand nie.  Nie predikante nie, nie vrouens nie, nie homoseksuele nie, nie skelms en moordenaars nie, en nie vroom en godvresende mans en vrouens wat elke dag die wil van die Here doen nie.  Ons almal is verdoem as gevolg van ons sonde.

Die Bybel gee egter vir ons ‘n duidelike antwoord op die vraag wie gered sal word.  Dit is ongelukkig nie wat baie mense dit wil maak nie.  Die seun van God, Jesus Christus sê dit in Sy eie woorde in Johannes 17:2-3:

“U het Hom (die Seun) immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.”

In Johannes 5:22 sê die Bybel:

Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het Hy geheel en al aan die Seun oorgelaat.

Dan sê die Bybel verder vir ons in Romeine 8:30:

“Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.”

Dit is duidelik dat Jesus Christus alleen die volmag en die besluit neem, op grond van Sy onuitspreeklike en onverstaanbare genade en liefde, wie hy roep, vryspreek en verheerlik.  Indien ons probeer om daardie besluit self te neem of om Jesus se “gedagtes te lees” oor wie Hy na Hom toe sal bring, is ons nie net besig om op ons eie God/Jesus te probeer wees nie, maar ons verstaan glad nie God se genade in Jesus Christus nie.  Dan is die Bybel vir ons net bladsye met teks op en niks meer nie.

Ons behoort nie te veg met hierdie vraagstukke nie – die besluit oor wie geregverdig en vergewe is voor God en wie hemel toe gaan en wie nie gaan nie, berus geheel en al glad nie by ons nie.  Ons mors ons tyd om daaroor te tob en debatte te voer.  Dit is nie ons besluit nie en ook nie ons opdrag om daaroor debatte te voer nie.

Wat ons te doen staan is beslis ook nie onduidelik nie.  Dit word so mooi uiteengesit in Kolossense 3:12-15:

“Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.”

En moet ons so optree net teenoor die mense wat volgens ons deel is van God se uitverkore volk?  Lukas 6:27-36 antwoord hierdie vraag:

“Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee; en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.
“As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Ook die sondaars het net dié lief wat vir hulle liefhet. En as julle goed doen net aan dié wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as julle geld leen net aan dié van wie julle hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande liefhê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle ‘n groot beloning wees: julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is.”

Kom ons oordeel dan nie oor ander mense nie, laat ons dankbaar wees en God se liefde uitstraal na almal wat Hy geskape het, en laat ons die oordeel aan Jesus oorlaat, Hy wat die volmag daartoe gekry het vanaf God die Vader.  Kom ons wees God se beeld, God wat liefde is.